Bart Bot Archeologie

Bart Bot Archeologie staat voor een correcte en snelle uitvoering van het archeologisch vooronderzoek binnen het kader van uw bouwproject. Dit kan bestaan uit concreet advies voor uw project of het schrijven van de archeologienota (al dan niet met ingreep in de bodem). Na interpretatie van de bouwplannen en een historisch onderzoek, wordt een advies opgesteld. Na bekrachtiging door het Agentschap Onroerend Erfgoed beschikt u over het nodige document om bij uw vergunning te voegen.

Bart Bot Archeologie staat voor een pragmatische en correcte aanpak van uw project. Wij volgen het proces op van start tot aflevering van de bekrachtiging.

Kijk hier voor meer info over het archeologisch traject of contacteer ons onmiddellijk.